Zwroty i reklamacje

/
Zwroty i reklamacje

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 • Każdy użytkownik Centrum Kształcenia Instruktorów ma prawo odstąpić od zawartej umowy bez podania przyczyny, wysyłając oświadczenie na piśmie lub za pomocą poczty elektronicznej, jeśli wcześniej nie skonsumował usługi. Poprzez skonsumowanie usługi rozumie się posiadanie  dostępu do Panelu Użytkownika, do którego dostęp otrzymuje się po zakupieniu kursu.
 • Centrum Kształcenia Instruktorów w terminie do 14 dni roboczych od otrzymania oświadczenia zwróci dokonane przez Użytkownika płatności, o ile i ile zostały zachowane należyte warunki regulaminu.
 • Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do   umowy o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca tj. Centrum Kształcenia Instruktorów wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Użytkownika, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy zgodnie z z art. 38 pkt 13 u.p.k.

REKLAMACJE

 • Każdy użytkownik ma prawo do reklamacji, w sprawach związanych z funkcjonowaniem serwisu.
 • Reklamacje należy wysyłać na adres konradadamaszek@gmail.com
 • Administrator rozpatruje reklamacje do 30 dni roboczych od dnia jej otrzymania.
 • Użytkownik otrzyma odpowiedź na reklamacje, na adres wskazany podczas rejestracji w serwisie lub w jego koncie.
 • Za zasadną reklamację rozumie się usługę tj. kupienie produktu, a nieotrzymanie dostępu do panelu użytkownika.
 • Po otrzymaniu dostępu do panelu użytkownika, reklamacje nie będą uznawane.
 • Jeżeli reklamacja jest zasadna, użytkownikowi przysługują roszczenia wynikające z Kodeksu Cywilnego.
 • Centrum Kształcenia Instruktorów nie ponosi odpowiedzialności za błędnie podane informacje przez użytkownika.

Start typing and press Enter to search

Koszyk

Brak produktów w koszyku.